امروز موقع رفتن به مهد...

دل آرام:مامان چرا امام اول رو با شمشیر کشتن؟ مگه جنگ بوده ؟

من:ناراحت نه دخترم...تو جنگ نبوده...حضرت علی داشته نماز می خونده ...یه آدم نادون هم اومده یواشکی از پشت با شمشیر زده توی سر حضرت...

دل آرام:بعد سرش نصف شد...؟

من:نه مادر...زخم شد...خونی شد...بعد حالش بد شد...

دل آرام:وقتی با شمشیر زد توی سرش حتما مُهرش هم نصف شد...اینکه خیلی کار بدیه...مگه نمی دونسته نباید مُهر جانماز رو خرد کرد...!!!

من:نیشخند...

/ 30 نظر / 12 بازدید
نمایش نظرات قبلی
زهرا

[قلب][ماچ]مسئله فلسفی شدا[نیشخند]

مامان نادیا

سلام نماز و روزه هاتون قبول التماس دعا[لبخند][ماچ]

shiva

[قلب]

پویان و مامان

عزیز دلم. ببخشید الهام جان فضولیه اما برای بچه ها زود نیست با این خشونتای تاریخ به این وضوح اشنا بشن؟